Na afronding van zijn studie Bos en Natuurbeheer met specialisatie Beheer Vastgoed is Erwin van den Berg in 1995 begonnen met het Rentmeesterskantoor H. van den Berg. In diezelfde periode hadden Limburg en het Gelderse rivierengebied last van gevaarlijk hoge waterstanden van de Maas, de Rijn, de Waal en de IJssel. De evacuatie van het Rivierenland in die tijd is een van de grootste evacuaties uit de recente Nederlandse geschiedenis. De dijken moesten worden versterkt.

Na veertien jaar was het tijd voor een nieuwe uitdaging, in de vorm van de oprichting van Greenfield Development. Deze nieuwe stap is gebaseerd op de opgedane ervaringen en geïnspireerd door nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen die het landelijk gebied raken. Pionieren in een cultuurlandschap, het onbekende zoeken in combinatie met vasthoudendheid en toewerken naar de realisatie van gestelde doelen.